We willen graag uw mening weten over hoe onze leefomgeving moet veranderen.

Deze internetconsultatie start op 5 juni en duurt tot en met 10 juli 2018. 

Hieronder ziet u verschillende afbeeldingen. Zij geven de onderwerpen van deze internetconsultatie weer. Klik op een afbeelding. U ziet dan een toelichting op het onderwerp en een aantal stellingen.
Kies de stelling die het beste bij uw mening past. U bepaalt zelf over welke onderwerpen u wilt meepraten.
Als u wilt, kunt u in het reactieformulier onderaan de pagina uw mening toelichten. Dat is heel nuttig, want daaruit zullen we de argumenten voor of tegen een bepaalde ontwikkeling halen. En dat is belangrijk voor de visie die we gaan maken. U kunt ook via het reactieformulier reageren op andere andere bewoners.

Uw antwoorden en op- en aanmerkingen gebruiken we bij het opstellen van een concept-omgevingsvisie voor de gemeente Altena.

Praat mee!

Naar een multifunctioneel platteland

Het aantal landbouwbedrijven neemt af met ongeveer 3% per jaar. Een deel van de vrijkomende agrarisc...

Een Altena groeimodel voor recreatie

Er zijn veel aantrekkelijke elementen om toerisme en recreatie te laten groeien, maar op dit moment ...

Leefbaarheid en eigenheid van de dorpen (ruimtelijke kenmerken)

Door de fusie komen 21 dorpen binnen de gemeente te liggen. Dorpen hebben een heel verschillende ach...

Leefbaarheid en eigenheid van de dorpen (voorzieningen)

Door de fusie komen 21 dorpen binnen de gemeente te liggen. Voorzieningen zijn belangrijk voor de le...

Goed wonen in Altena

Er zijn veel vraagstukken opgehaald ten aanzien van de veranderende woningvraag in Altena...

Bereikbaarheid en economie

Enerzijds heeft Altena een bijzonder centrale ligging langs de A27 as. Dit biedt mogelijk allerlei k...

Versterk de kwaliteit

Veel mensen en organisaties binnen Altena houden zich bezig met de landschappelijke...

Het Altena energiespel

De gemeente heeft als ambitie om energieneutraal te worden. Dit is bovendien een wettelijke taak...

Een gezond Altena

Aanleiding voor dit thema is het feit dat vanuit de rijksoverheid aandacht wordt gevraagd voor dit t...

Sociale structuren en organisaties in het grotere geheel

We leven in toenemende mate in een netwerksamenleving waarin partijen door samen te werken hun...

Inspelen op klimaatverandering

We merken in Altena dat het klimaat verandert aan de hevige buien die soms voor wateroverlast zorgen...

altena
2216