Gebiedsconferentie Altena een groot succes!

Gebiedsconferentie Altena een groot succes!

Ruim 120 enthousiaste en betrokken bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties namen donderdag 24 mei op Fort Altena deel aan de Gebiedsconferentie Altena. De avond had als thema ‘Hoe willen we in Altena omgaan met onze leefomgeving?’. De deelnemers konden in meerdere ronden kiezen uit 10 workshops. De workshops kenden diverse thema’s zoals: naar een multifunctioneel platteland, het Altena groeimodel voor recreatie, leefbaarheid en eigenheid van de dorpen (voorzieningen) en het grote Altena energiespel.

In de interactieve sessies werd gesproken over de vraagstukken en mogelijke oplossingen, de resultaten werden ingetekend op kaarten. Tijdens de workshop ‘Een Altena groeimodel voor recreatie’ is gebleken dat de deelnemers recreatie écht een kans vinden in het gebied. Er kwamen geen standaard ideeën naar boven. Wanneer recreatie groots wordt aangepakt, doe het dan ook gelijk groen, zoals bijvoorbeeld een duurzaam bungalowpark. Bij de workshop ‘Leefbaarheid en eigenheid van de dorpen (voorzieningen)’ kwam naar voren dat de bushalte de belangrijkste voorziening is in een dorp. Hiermee wordt benadrukt dat de bereikbaarheid van voorzieningen essentieel is. Het Altena energiespel heeft een leuke discussie op gang gezet. Hieruit blijkt dat mensen liever geen windmolens in de gemeente willen, maar zien wel in dat er ‘iets moet gebeuren’. Er is uit deze workshop een hele lijst met ideeën ontstaan om de gemeente energie neutraal te maken met andere alternatieven om energie op te wekken.

De gebiedsconferentie heeft een keur aan ideeën en argumenten opgeleverd. Van de gebiedsconferentie is een samenvatting gemaakt. 

Aan de hand van de uitkomsten wordt tussen 5 juni en 10 juli een internetconsultatie gehouden. Klik hier om rechtstreeks naar de internetconsultatie te gaan.

Bijlage

  1. SamenvattingGebiedsconferentieOmgevingsvisieAltena24mei2018.pdf 18-6-2018 7:25:04

Deel

Plaats een reactie

${xf.ViewCommentTextBox("Email",200,true,"email")}
${xf.ViewCommentTextBox("WebSite",200,false,"url")}
altena
2216