Veel vraagstukken uit interviews

Veel vraagstukken uit interviews

In de maanden maart en april heeft LOS Stadomland met ruim 40 mensen een interview gehouden. De interviews geven een beeld van de vraagstukken die leven in de samenleving. In totaal vonden 32 interviews plaats, vaak met 1 persoon en soms met meerdere. De interviews zijn met de volgende groepen gehouden: burgers (uit stedelijk en buitengebied), ondernemers (landbouw, recreatie, bouw, industrie), zorgsector, vrijwilligersorganisaties en belangenorganisaties (bedrijven, wonen, winkels, natuur, horeca, landbouw en landgoederen).


De resultaten van de interviews vormen input voor de gebiedsconferentie en de internetdiscussie, die in mei en juni zullen plaatsvinden. Dan nodigen we iedereen uit om de vraagstukken verder te verdiepen en aan te vullen, maar ook om oplossingen te bedenken voor de vraagstukken die zijn ingebracht. Dankzij de interviews kunnen we deze bijeenkomst gericht organiseren en makkelijker diepgang krijgen.


LOS Stadomland heeft in totaal meer dan 250 vraagstukken opgehaald. We hebben een samenvatting van deze vraagstukken gemaakt. Klik hier voor de samenvatting van de vraagstukken uit de interviews.

Bijlage

  1. SamenvattingvraagstukkenAltena.pdf 15-5-2018 10:51:04

Deel

Reacties

  • Ik mis in de samenvatting het dossier Water. Hoe om te gaan met ons water als de klimaatverandering versneld doorzet? Opvang van water zowel in de dorpen als in het buitengebied als het steeds meer en harder regent. Als de zeespiegel sneller stijgt. Bodemdaling, kunnen we ons polderpeil blijven verlagen? Hoe wordt ons water nog schoner?
    21-5-2018 16:14:22

Plaats een reactie

${xf.ViewCommentTextBox("Email",200,true,"email")}
${xf.ViewCommentTextBox("WebSite",200,false,"url")}
altena
2216