altena
2216

Praat mee!

Leefbaarheid en eigenheid van de dorpen (ruimtelijke kenmerken)

Leefbaarheid en eigenheid van de dorpen (ruimtelijke kenmerken)

Door de fusie komen 21 dorpen binnen de gemeente te liggen. Dorpen hebben een heel verschillende achtergrond, zowel qua cultuur als in dynamiek en organisatiegraad. De vraag is hoe de gemeente oog kan houden voor de verschillen tussen de dorpen? Welke ruimtelijke kenmerken zijn van belang om dorpen een eigen identiteit te laten behouden? Zijn dat groenstructuren, oude gebouwen, monumenten of iets anders?

 

Bomen in de bebouwde kom zijn mooi en nuttig maar niet heilig!

 

Vergeet u niet uw ideeën, mening en argumenten te geven in onderstaand reactievenster. We zijn erg benieuwd!

Deel

Rating

0 ( 0 reviews)

Reacties

  • Door wat persoonlijke ervaringen ben ik me gaan verdiepen in m'n leefomgeving en het belang van onderhoud aan deze omgeving. Hoewel al even geleden, heb ik vervolgens een wetenschappelijk onderzoek gevonden waarin werd gesteld dat mensen meer bewegen (buiten zijn) in een groene en goed onderhouden omgeving. Bij navraag bij de gemeente bleek dat er inmiddels legio van dit soort onderzoeken liggen, waardoor 't belang van groen/bomen volgens mij wel duidelijk is. Voor mij persoonlijk betekent dit inmiddels schone voetpaden (geen/beperkt gras tussen de tegels), gevarieerd en bijgehouden groen en bij voorkeur zelfs nog afgestoken graskantjes. Tegelijk ook de natuur natuur laten zijn, zoals bijvoorbeeld ecologische bermen en diversiteit in struiken (bijenstand, etc.). Wel kan bij de keuzes van boomsoorten in wijken mogelijk gekeken worden naar de "overlast" (verlies van stuifmeel, vruchten en blad.).
    10-7-2018 17:23:25
  • De verwoorde meningen volstaan niet. De waarde van bomen (of groen alg?) is zeer divers: beeldbepalend, creëert gevoel van ruimte, maar ook van inperking, van psychische waarde, goed voor milieu en gezondheid en SOMS goed voor de biodiversiteit. Kijkend naar het laatste aspect biodiversiteit is de huidige situatie, bepaald door keuzes in het verleden, lang niet altijd waardevol. Dit gaat om diversiteit van soorten, geen rechte rijen en gelijke hoogten, maar een grillige aanvliegroute voor vogels, en voor beestjes variatie in hout, wortel en blad. Bovendien is combinatie bladverliezend en groenblijvend esthetisch ook aantrekkelijk. En zorg voor voldoende zonlicht voor bewoners. Iedereen blij.
    7-6-2018 11:16:40

Plaats een reactie