altena
2216

Praat mee!

Het Altena energiespel

Het Altena energiespel

De gemeente heeft als ambitie om energieneutraal te worden. Dit is bovendien een wettelijke taak. Binnen dit thema willen we zicht krijgen op de vraag met welke middelen de duurzaamheidsambities gehaald kunnen worden (wat past bij Altena?) en welke argumenten en kwaliteiten een rol spelen bij de locatiekeuzes van duurzame energiewinning.

 

We moeten alles op alles zetten om energieneutraal te worden!

 

Vergeet u niet uw ideeën, mening en argumenten te geven in onderstaand reactievenster. We zijn erg benieuwd!

Deel

Rating

0 ( 0 reviews)

Reacties

 • Allereerst denk ik dat dit vraagstuk op dit moment misschien wel een van de belangrijkste is voor de huidige en nieuwe gemeente. Zo heeft ook Diederik Samsom aangegeven dat gemeentes het voortouw "moeten" nemen in de energietransitie. In het krantenartikel over de omgevingsconferentie werd heel duidelijk gesteld dat alles bespreekbaar is, behalve windmolens. En dat vind ik jammer en met die mening ben ik het niet eens. Natuurlijk kennen windmolens voor- en nadelen, maar hetzelfde zal gelden voor een andere suggestie van de omgevingsconferentie: water turbines (ter verduidelijking bijvoorbeeld de turbulent hydro - geen banden met product/bedrijf -). Wat voor effect heeft een dergelijke aanpassing op 't bodemleven, de doorstroming, etc.? Ook andere keuzes zullen pro's en con's hebben. Hoewel ik persoonlijk voorstander ben van windmolens en 't jammer vind dat er zo weinig in ons gebied staan, kan 't mijn voorkeur hebben om in de transitie naar duurzame energie strategieën te spreiden, maar hierin wel gebruik te maken van bewezen methodes en technieken: zonnepanelen, windmolens, waterturbines, etc. om zo de impact van ieder individueel onderdeel te beperken. Vooral vind ik 't belangrijk om in redelijkheid zo snel mogelijk energieneutraal te worden, m.n. vanwege luchtverontreiniging, fijnstof, etc. en de inbreuk hiervan op eenieders persoonlijke levenssfeer (/morbiditeit).
  10-7-2018 16:30:38
 • Hanteer voor het eigen vastgoed en stimuleer bij bedrijven en burgers de Trias Energeticas aanpak: 1. Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan; isoleren en compact bouwen ( wat je niet nodig hebt is de beste: energiebesparing, en daar hoor ik niets over) 2. Maximaal gebruik maken van energie uit duurzame bronnen. Het beste op lokaal/ kleine wijkniveau om verliezen tegen te gaan. 3. Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in resterende energiehoefte te voorzien. Vandaaruit bouw je een toekomstbestendige duurzame gemeentje op. Nu zgn. snel grote stappen zorgt ervoor dat nieuwe betere technologie benadeeld wordt door korte termijn 'visie'. We staan aan het begin van nog veel slimmere en effectievere producten. Daarom nu: Maatregelen met zo laag mogelijke impact het eerst stimuleren. De vraagstelling van de poll en de antwoorden ruiken naar (politieke) tunnelvisie in de gemeente. Zoals de omgevingsconferentie was georganiseerd; dat mag geen burgerparticipatie heten. Ik mag hopen dat dit niet de basis voor beleid wordt.... maak eerst een echte doordachte visie, programmeer die en stimuleer deze en laat dan burgers en bedrijven het invullen in plaats van zelf projecten te willen uitvoeren. Het werkt gelukkig al op veel plaatsen zo. En het kan ook in Altena! 😃
  6-7-2018 14:31:11
 • Beste Herman, Windmolens langs de A27 een prima optie want daar woont niemand? Hier denken een groot aantal inwoners van Uppel, Nieuwendijk, Sleeuwijk en Almkerk heel anders over. Lawaai en milieuschade van voortrazende auto's op de A27 compenseren met windmolens? Ik weet niet hoe je dit ziet maar de overlast van lawaai, slagschaduw en horizonvervuiling zal door het plaatsen van windmolens alleen maar door toenemen. Dat we met z`n allen wat moeten doen om een stap dichter bij een "energie-neutraal" Altena te komen is een ding wat zeker is, maar laten we met andere oplossingen komen dan het plaatsen van windmolens zodat het open landschap en de identiteit van ons mooie Altena wordt bewaard. PS. het is vanuit de prachtige woonplaats Babyloniënbroek natuurlijk wel erg gemakkelijk om de west-zijde van de A27 tussen Nieuwendijk en Werkendam aan te wijzen als mogelijke locatie voor het plaatsen van windmolens ..... Vriendelijke groeten, Ardi Verduyn (Almkerk/Uppel)
  2-7-2018 17:40:38
 • Windmolens concentreren langs de A27 is wat mij betreft best een acceptabele optie. Zet zoveel mogelijk grote windmolens langs de A27 van Werkendam naar Nieuwendijk aan de westzijde. Er woont niemand en er is veel lawaai en milieuschade van voortrazende auto's als er geen file staat. Dit kunnen we compenseren met windmolens. Geef alle inwoners de mogelijkheid om te participeren via een coöperatie en laat ook de landeigenaren een leuke cent verdienen. De gemeente faciliteert en regelt de omgevingsvergunning. Een win-win-situatie met alleen maar winnaars. Een erg mooie start voor de nieuwe gemeente Altena, wanneer beginnen we met de realisatie?
  15-6-2018 9:57:40
 • Waarom wordt het woord windmolen vermeden???? Alles mag behalve molens plaatsen.
  7-6-2018 9:12:43

Plaats een reactie