altena
2216

Praat mee!

Een gezond Altena

Een gezond Altena

Aanleiding voor dit thema is het feit dat vanuit de rijksoverheid aandacht wordt gevraagd voor dit thema en het feit dat we steeds meer weten over gezondheidsaspecten. Zo staan de thema’s:

  • Milieu-aspecten (fijnstof, ammoniak etc)
  • Gezonde levenstijl (voldoende bewegen, problematiek alcohol en drugs)
  • Gezond voedsel

 

Volop in de belangstelling. Hoe kan gezondheid integraal worden versterkt in Altena? 

Vergeet u niet uw ideeën, mening en argumenten te geven in onderstaand reactievenster. We zijn erg benieuwd!

Deel

Rating

0 ( 0 reviews)

Reacties

  • Als initiator met projectplan "maatschappelijke crisis opvang Altena" in de kern van Almkerk bezig, dit zou mogen zowel in Almkerk als in het buiten gebied, juist een vorm waarin het buiten gebied als katalysator van nieuwe innovatieve concepten "Zorg"kan dragen. momenteel zijn er enkele partijen ( privé en bedrijven) die financieel mee willen participeren, bedrijven kunnen hun maatschappelijke betrokkenheid inkleuren door hier ook deelgenoot van te willen worden, graag nodigen we een iedere inwoner van Altena uit, om je sterk te maken voor zulke projecten waar het gaat over de zorg voor onze medemens
    14-11-2018 23:13:25
  • Schoon en voldoende drinkwater is voor iedereen belangrijk. Ook onder de omgevingswet houden bestuursorganen een zorgplicht voor de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening. In de omgevingsvisie kan het belang van, en de verantwoordelijkheid voor, een duurzame drinkwatervoorziening worden aangegeven. Zo kan de gemeente in de toekomst gemakkelijker invulling geven aan haar zorgplicht voor de drinkwaterwet, zoals deze in de drinkwaterwet is vastgelegd. Op de volgende wijze zou dit kunnen worden ingevuld: - Het meenemen van grondwaterbeschermingszone en van drinkwatertranssportleidingen in de functietoekenning. - In kaart brengen van bodemkwaliteit en bodemactiviteiten. - Samenwerking in de Waterketen - Functiescheiding voor gebalanceerd ruimtegebruik. - Het tegengaan en saneren van vervuiling in de bodem - Samenwerking tussen uw gemeente en de provincie voor bodem en grondwaterbescherming Graag zouden wij met u dieper op deze punten willen ingaan op een later tijdstip.
    12-6-2018 16:53:11

Plaats een reactie