Op de hoogte blijven


We willen graag uw mening weten over hoe onze leefomgeving moet veranderen.

Nieuws

Concept omgevingsvisie voor Altena gereedHet concept van de omgevingsvisie voor de gemeente Altena is klaar. Hierin vind u een visie op hoofdlijnen en een visie op verschillende thema’s. Deze visie zal in een dorpenronde van 29 oktober tot en 13 november worden besproken in de dorpen van de gemeente. Met bewoners, ondernemers en organisaties wil de gemeente de visie per deelgebied uitwerken. Hieronder kunt u de concept omgevingsvisie inzien.

De drie gemeenten werken samen met inwoners en organisaties aan de Omgevingsvisie Altena. De concept omgevingsvisie is inmiddels op hoofdlijnen uitgewerkt. Nu is het tijd voor het maken van een verdiepingsslag en te komen tot een gebiedsgerichte uitwerking. Dit willen we graag weer samen met de inwoners en organisaties van Altena doen. We organiseren tussen 29 oktober en 13 november zeven bijeenkomsten in Altena en nodigen iedereen van harte uit om bij een van deze bijeenkomsten aanwezig te zijn...

Ruim 120 enthousiaste en betrokken bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties namen donderdag 24 mei op Fort Altena deel aan de Gebiedsconferentie Altena. De avond had als thema ‘Hoe willen we in Altena omgaan met onze leefomgeving?’. De deelnemers konden in meerdere ronden kiezen uit 10 workshops. De workshops kenden diverse thema’s zoals: naar een multifunctioneel platteland, het Altena groeimodel voor recreatie, leefbaarheid en eigenheid van de dorpen (voorzieningen) en h...

De wethouders van de drie gemeenten in Altena hebben een interview gehouden met het AD.

Het programma voor de gebiedsconferentie Altena op 24 mei is op hoofdlijnen bekend.17.00 binnenkomst17.15 start met welkom en korte presentatie (presentatie in 15 minuten)17.35 1e ronde workshops (tot 18.15)18.15 eten 19.15 2e ronde workshops (tot 19.55)20.10 3e ronde workshops20.50 Borrel met korte afronding21.30 Einde van de gebiedsconferentieIn totaal organiseren we 10 workshops. U kunt dus kiezen voor de drie workshops die het best bij u passen. Wilt u aan meer workshops deelnemen? Dat is ge...

Op donderdagavond 24 mei a.s. organiseren de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem een gebiedsconferentie met als thema: “Hoe willen we in Altena omgaan met onze leefomgeving?”.De gezamenlijke colleges nodigen iedereen in Altena uit die wil meepraten en ideeën heeft over dit onderwerp.Het antwoord op de vraag ‘Hoe willen we in Altena omgaan met onze leefomgeving?’ komt in een zogeheten omgevingsvisie te staan. De omgevingsvisie bevat het beleid voor de leefomgeving. Zichtbaar is dat de ...

In de maanden maart en april heeft LOS Stadomland met ruim 40 mensen een interview gehouden. De interviews geven een beeld van de vraagstukken die leven in de samenleving. In totaal vonden 32 interviews plaats, vaak met 1 persoon en soms met meerdere. De interviews zijn met de volgende groepen gehouden: burgers (uit stedelijk en buitengebied), ondernemers (landbouw, recreatie, bouw, industrie), zorgsector, vrijwilligersorganisaties en belangenorganisaties (bedrijven, wonen, winkels, natuur, hore...

Heeft u foto's van mooie plekken of kwaliteiten van onze gemeente en wilt u deze met ons delen? Stuur ze dan in!